CPD-PUPPETS KIT NEDERLANDS

Methode

Wetensch. basis

Samenstelling

Contact

Link

Kit aanschaffen?

CPD-PUPPETS KIT ENGLISH

Method

Scientific basis

Composition

Contact

Link

How to get?

 
 
 
 
 
 
BELANGRIJKE MEDEDELING
 
Sedert januari 2016 is de basisproductie van de Puppets-Kit gewijzigd
 
Alle info betreffende de vernieuwde kit kan bekomen worden via mailing naar: