CPD-PUPPETS KIT NEDERLANDS

Methode

Wetensch. basis

Samenstelling

Contact

Link

Kit aanschaffen?

CPD-PUPPETS KIT ENGLISH

Method

Scientific basis

Composition

Contact

Link

How to get?

 
 
Wetenschappelijke basis
 
 
Voor de theoretische achtergrond bij het gebruik van de
"Children's Psychodrama-Puppets  Kit" (CPD-Puppets Kit)
wordt verwezen naar de volgende basispublicaties:
 
Verhofstadt-Denève, L. (2000).  Theory and Practice of Action and Drama Techniques. Developmental Psychotherapy from an Existential-Dialectical Viewpoint. London: Jessica Kingsley Publishers. 352 pp.
 
Verhofstadt-Denève, L. (2003). The psychodramatical "social atom method": Dialogical self in dialectical action. Journal of Constructivist Psychology, 16, 183-212.
 
Van Impe, A., Verhofstadt-Denève, L. (2004). Jong zijn en ziek zijn: werken met psychodrama. In: Pool, G., Heuvel, F., Ranchor, A.V. & Sanderman, R. (red.), Handboek psychologische interventies bij chronisch-somatische aandoeningen.(pp. 278-298) Assen: Van Gorcum.
 
Verhofstadt-Denève, L.; Dillen, L.; Helskens, D.; Siongers, M. (2004). The psychodramatical "social atom method" with children: A developing dialogical self in dialectic action (pp. 152-170). In: Hermans, H. & Dimaggio, G.: The Dialogical Self in Psychotherapy. Hove East Sussex/ New York: Brunner - Routledge.
 
Dillen,L., Jespers,M. & Verhofstadt-Denève (2007). Het actiesociogram als methode voor assessment van hechtingsbelevingen bij kinderen. Tijdschrift voor Psychotherapie, 33, 171-196.
 
Helskens,D., Dillen,L., Siongers, M., & Verhofstadt-Denève, L. (2007).
Psychodrama binnen ontwikkelingsgerichte kinderpsychotherapie. Theoretische fundering en praktische toepassing. 108-126.
 
Verhofstadt-Denève, L. (2007a) Zelfreflectie en persoonsontwikkeling. Een handboek voor ontwikkelingsgerichte psychotherapie.  Leuven, Voorburg: Acco.
 
Verhofstadt-Denève, L. (2007b). Existential-dialectical Psychodrama: The Theory behind  Practice. In: C. Baim, J. Burmeister & M. Maciel (Eds.), Psychodrama. Advances in Theory and Practice (pp.111-126). New York: Brunner/Routledge.
 
Verhofstadt-Denève, L. & Verhofstadt, M. (2007). Psychodrama with the 'Children's Psychodrama-Puppets Kit'. Forum. Journal of the International Association of Group Psychotherapy. 2, 95-112.
 
Verhofstadt-Denève, L. & Verhofstadt, M. (2008). Psychodrama with Children. A Phenomenological-Dialectic View. In: P. Fontaine (Ed.), Psychodrama: Studies and Applications. 199-218. Leuven: Fontaine.
 
Verhofstadt-Denève, L. (2008). Psychodrama: een actiegerichte invalshoek. In: G. Lietaer, G. Vanaerschot, H. Snijders, & R.J. Takens (Red.), Handboek gesprekstherapie. De persoonsgerichte-experiëntiële benadering. 251-275. Utrecht: De Tijdstroom.
 
Dillen, L., Siongers, M., Helskens, D., & Verhofstadt-Denève, L. (2009).
When puppets speak: Dialectical psychodrama within developmental child psychotherapy. Journal of Constructivist Psychology. 22,55-82.
 
Verhofstadt-Denève, L.; Dillen,L.;  Helskens,D. & Siongers, M. (2009). Het "psychodramatisch actiesociogram" met kinderen vanuit een ontwikkelingsgerichte psychotherapie. Tijdschrift cliëntgerichte Psychotherapie. 47, 187-209.