CPD-PUPPETS KIT NEDERLANDS

Methode

Wetensch. basis

Samenstelling

Contact

Link

Kit aanschaffen?

CPD-PUPPETS KIT ENGLISH

Method

Scientific basis

Composition

Contact

Link

How to get?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Links naar:
Opleidingen, Workshops, Psychotherapie
 
(1)Voor info over specifieke CPD-Puppets Kit workshops 
(Waar? Wanneer? Hoe inschrijven?)
 
Surf naar:
 
of mail naar:
 
(2)Wenst u info over therapie-opleidingen waarin de hantering van de kit als item voorkomt?
 
Mail naar: